Dĺžka kolúznej väzby podľa Kolíkovej je zlý žart

Dĺžka kolúznej väzby podľa Kolíkovej je zlý žart. V Česku trvá kolúzna väzba maximálne 3 mesiace. Ministerka Kolíková predkladá návrh zákona a verejne klame. Hovorí, že jej návrh 5 mesiacov kopíruje český model.

Dĺžka kolúznej väzby podľa Kolíkovej je zlý žart

Podľa návrhu ministerky Kolíkovej má kolúzna väzba trvať 5 mesiacov (a dokonca aj viac).  Je to zlý žart, s ktorým sa PIRÁTI v plnom rozsahu nestotožňujú. Navyše podľa nášho názoru ministerka klame a zavádza. Podľa nej sa inšipirovala v Česku, ktoré má trvanie kolúznej väzby maximálne 3 mesiace.

Takto má vyzerať kolúzna väzba podľa ministersky Kolíkovej >>

Čo je kolúzna väzba

Najhoršia forma basy v prípravnom konaní na samotke. Bez styku s rodinou na 2,7 m2/osoba. Hrozí každému, o kom si prokurátor myslí, že by mohol ovplyvňovať svedkov.

Kedy je kolúzna väzba potrebná? Aby najväčší zločinci boli po nevyhnutnú dobu v izolácii, aby prokurátor spravil výsluchy. Bez toho, aby ovplyvnili svedkov. Bez toho, aby sa medzi sebou títo zločinci a svedkovia koordinovali. Tým by zmarili konanie a skutok by sa nestal.

PIRÁTI nie sú za púšťanie zločincov na slobodu. Sme zato, aby sa obmedzenie slobody formou kolúznej väzby považovalo za tabu. Je to výnimočný spôsoby obmedzenia osobnej slobody v prípravnom konaní. Nesmie sa zneužívať. Nesmie trvať dlho, ani minútu viac ako nevyhnutné minimum. Prokuratúra sa musí naučiť konať efektívne a rýchlo. Všetko sa dá, ak sa chce.

Je takto navrhované trvanie kolúznej väzby dobré riešenie?

Dĺžka trvania je stanovená na neprimerane dlhú dobu. Pravdepodobne preto, že procesy na prokuratúre nie sú nastavené efektívne.

Skúsme príklad. Pritiahnutý za vlasy, ale chceme poukázať, že taký je aj návrh Kolíkovej. Ak by štát za každý mesiac trvania kolúznej väzby platil väznenému 5000 eur. O túto sumu by ponížil ročné odmeny danej prokuratúre ako inštitúcii. Je zrejmé, že by si prokurátor odrazu každý „švihol“. A úkony by šlo urobiť za dva, maximálne tri mesiace. Takto postavené, to poukazuje, na nezmyselnú dĺžku.

Kolúzna väzba je veľký zásah do práv a slobôd.  Jedná sa o prípravné konanie v štádiu podozrenia. Slovensko nedodržiava európsky štandard v tejto oblasti a dĺžku trvania kritizuje aj Slovenská advokátska komora. Dá sa to vysvetliť jednoducho: Odborníci sú za skrátenie na maximálne tri mesiace.

Čo navrhujú PIRÁTI

Navrhujeme obmedziť trvanie kolúznej väzby maximálne na dva mesiace s možnosťou predĺženia v odôvodnených prípadoch o ďalší mesiac.

Táto formulácia je dôležitá. Ak stanovíme dva mesiace a možnosť predĺženia o mesiac. Tak to bude automaticky tri mesiace pre všetkých. Poznáme, takto to chodí na úradoch na Slovensku. Ak stanovíme tri mesiace ako hovorí komora advokátov, tak to budú aspoň 4 mesiace. A ak stanovíme 5 mesiacov (alebo ešte viac), ako to navrhuje ministerka Kolíková, tak to bude minimálne 6 mesiacov pre všetkých.

Dnes brumčia v kolúznej väzbe Ficovi kumpáni ako je Kičura a pod. Po ďalších voľbách sa napr. na záhadné nákupy zdravotníckeho materiálu a služieb tejto garnitúry môže pozrieť niekto iný. Bez ohľadu nato, či sú v poriadku alebo nie. Majú si ísť po zmene vlády súčasní významní politici na 5 a viac mesiacov oddýchnuť na samotku (bez styku s rodinou)? Sme proti zákonom, ktoré obmedzujú slobodu občanov v neprimeranej forme.

Zároveň je veľká škoda, že táto téma, ktorá je známym problémom už roky sa rieši až teraz, keď sedia „veľké ryby“.

Ako to je naozaj v Česku, je pravda, že Kolíková klame?

Nižšie uvádzame naše plné Vyhlásenie na tému trvania kolúznej väzby, ako zásahu do slobôd jednotlivca, kde je citácia českej legislatívy, ktorú sme konzultovali s partnermi z Česka – PIRÁTMI v ČR.

Vyhlásenie PIRÁTOV na túto tému

VYHLÁSENIE PIRÁTOV na túto tému – kompletné znenie >>

Kontaktujte nás