ĽUDIA
KANDIDÁTI NA POSLANCOV
Zuzka WEB

1 | Ing. Zuzana Šubová

Ekonómka, protikorupčná bojovníčka, predsedníčka slovenských pirátov | 54 rokov | Bratislava – Devín. Vyštudovala fakultu vnútorného obchodu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Má za sebou úspešnú kariéru v privátnom finančnom sektore. Pôsobila v predstavenstve významnej francúzskej finančnej inštitúcii BNP Paribas Cardif a rovnako má bohaté skúsenosti aj zo štátnej správy, kde pôsobila na rôznych ministerstvách na všetkých úrovniach riadenia. Pôsobila vo funkcii podpredsedníčky Správy štátnych hmotných rezerv ako aj na pozícii riaditeľky protikorupčnej sekcie na PPA. Razí nulovú toleranciu voči korupcii a je oznamovateľkou závažnej ekonomickej trestnej činnosti vysokých štátnych úradníkov. Ovláda niekoľko cudzích jazykov a disponuje bezpečnostnou previerkou NBÚ.

Obrázok WhatsApp 2023-06-01 o 18.38.31

2 | Mgr. Michal Pírek, PhD.

Historik | 44 rokov | Hamuliakovo. Je absolventom Filozofickej fakulty UKF v Nitre, kde študoval na katedre politológie a histórie. Doktorandské štúdium absolvoval v Slovenskej akadémii vied, Historickom ústave SAV na oddelení najstarších dejín. Od roku 2002 až do súčasnosti pôsobí v Slovenskom národnom múzeu ako kurátor zbierok historických militárií na Bratislavskom hrade. Je autorom a spoluautorom viacerých odborných prác a monografií, ako aj ich prekladov. Je tím lídrom pre oblasť kultúry.

121A2599-70

3 |Ing. Dajana Maxian Rosová

Ekonómka | 41 rokov | Stupava. Vyštudovala fakultu manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Má dlhoročné skúsenosti z pôsobenia v štátnej správe, kde pôsobila 14 rokov. Pôsobila taktiež na Pôdohospodárskej platobnej agentúre na protikorupčnej sekcii v spoločnom tíme s našou predsedníčkou Zuzanou Šubovou.

WhatsApp Image 2023-09-13 at 18.45.40

4 | PhDr. Ján Berceli, MBA

Podnikateľ | 43 rokov | Dunajská Streda. Vyštudoval filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil ako generálny riaditeľ Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave. Ako generálny riaditeľ tejto inštitúcie bol zároveň oznamovateľom korupčnej trestnej činnosti organizovanej zločineckej skupiny, ktorá roky profitovala na obchodovaní s certifikátmi potrebnými na vývoz biologického tovaru do krajín mimo EÚ.

WhatsApp Image 2023-09-13 at 22.49.21

5 | Ing. Dagmar Kačíreková

Geodetka | 41 rokov | Topoľčany. Vyštudovala STU v Bratislave, Stavebná fakulta, odbor Geodézia a kartografia, inžinierske štúdium. Má bohaté skúsenosti ako z privátnej, tak aj zo štátnej správy, kde pôsobila na rôznych úrovniach. V minulosti pôsobila na Okresnom úrade v Topoľčanoch na katastrálnom odbore ako vedúca technického oddelenia. V roku 2020 ju Vláda SR vymenovala do funkcie prednostky Okresného úradu v Topoľčanoch. Razí nulovú toleranciu ku korupcii a klientelizmu.

Veronika Kvetakova

6 | Ing. Veronika Kvetáková

Projektová manažérka | 44 rokov | Bratislava – Dúbravka. Vyštudovala STU – Stavebná fakulta, Bratislava, odbor Realizácia pozemných stavieb. V roku 2005 absolvovala špeciálne vzdelávanie pre znalcov na STU Stavebná fakulta Bratislava, odbor Stavebníctvo, odvetvie Oceňovanie nehnuteľností. Pôsobila dlhé roky na ministerstve zdravotníctva a ministerstve spravodlivosti ako projektový a finančný manažér v oblasti štrukturálnych fondov EÚ. V súčasnosti pôsobí v súkromnej IT spoločnosti ako projektový a finančný manažér IT projektov.

121A3470-3

7 | JUDr. Drahomír Širůčka

Štátny zamestnanec | 58 rokov | Rimavská Sobota. Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V minulosti pracoval ako vyšetrovateľ policajného zboru. V súčasnosti je zamestnancom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí, na úseku sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Je súčasťou pracovného tímu Pirátov pre oblasť práva a spravodlivosti.

WhatsApp-Image-2023-09-16-at-18.15

8 | Mgr. Lenka Hamšíková

Riaditeľka umeleckého festivalu | 43 rokov | Bratislava – Karlova Ves. Vyštudovala sociológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Je podnikateľkou, občianskou aktivistkou a riaditeľkou umeleckého festivalu ART OF SLOVAKIA. Je podpredsedníčkou Občianskeho združenia Hrad – Slavín ktoré sa angažujeme v rôznych verejnoprospešných aktivitách súvisiacich najmä s ochranou zastavanosti a zelene v hlavnom meste, kontrolou výrubu drevín, vzdelávaním, ochranou životného prostredia a národnej kultúrnej pamiatky Mičurin.

juraj kratky

9 | Ing. Juraj Krátky

Pposlanec mestského zastupiteľstva | 54 rokov | Žiar nad Hronom. Je absolventom Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. Pôsobí už druhé volebné obdobie ako mestský poslanec v Žiari nad Hronom. V súčasnosti pôsobí ako Senior projektový manažér vo veľkej nadnárodnej spoločnosti. Pracoval na veľkých IT projektoch v bankovom sektore na Slovensku ako aj v zahraničí. Je súčasťou pracovného tímu Pirátov pre oblasť digitalizácie.

martin_estocak

10 | JUDr. Martin Eštočák

Poslanec mestského zastupiteľstva | 34 rokov | Prešov. Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ako právnik má bohaté skúsenosti ako z privátnej sféry, tak aj z pôsobenia v štátnej správe. Od roku 2018 pôsobí aj v komunálnej politike ako nezávislý mestský poslanec v Prešove. V minulosti pôsobil na Okresnom úrade v Prešove na odbore opravných prostriedkov na pozemkovom referáte. V súčasnosti pôsobí ako právnik osobného úradu Regionálneho úradu školskej správy v Prešove. Martin bol zároveň hádzanárom Tatrana Prešov a rovnako je protikorupčným aktivistom, pretože mu nie je ochrana verejného záujmu ľahostajná.

A ďalších 50 skvelých kandidátov, ktorí dajú Slovensko dohromady.

1ZuzanaŠubováIng. 4/3/1969ženaekonómkaBratislava – DevínPri lesostepi 3838/5
2MichalPírekMgr.PhD.2/11/1978mužhistorikHamuliakovoPri pšeničnej bráne 495/31
3DajanaMaxian RosováIng. 4/20/1982ženaekonómkaStupavaOkružná 4
4JánBerceliPhDr. 8/1/1980mužpodnikateľDunajská StredaKútniky-Töböréte 489
5DagmarKacírekováIng. 4/11/1979ženageodetkaTopoľčanyMalé Bedzany 90/1
6VeronikaKvetákováIng. 10/12/1976ženaprojektová manažérkaBratislava – DúbravkaDamborského 1
7DrahomírŠirůčkaJUDr. 7/31/1965mužštátny zamestnanecRimavská SobotaMalohontská 1547/7
8LenkaHamšíkováMgr. 5/25/1980ženariaditeľka umeleckého festivaluBratislava – Karlova VesHany Meličkovej 17
9JurajKrátkyIng. 3/31/1969mužprojektový manažérŽiar nad HronomMedzi Vodami 214/2
10MartinEštočákJUDr. 12/2/1988mužposlanec mestského zastupiteľstvaPrešovSibírska 22
11PeterUličný  8/25/1958mužhudobníkBratislava – RusovceKovácsova 86
12DanaMiriMUDr. 10/28/1962ženaprimárka rehabilitačného oddeleniaRimavská SobotaNarcisova 2
13IvetaKlačanská  12/3/1982ženaprofesionálna trénerkaTopoľčanyM.Benku 4926/37
14JaroslavNosaľMgr.MSc., LL.M.7/9/1978mužinformatikVyšná ŠebastováVyšná Šebastová 147
15NorbertAstalošIng. 3/7/1979mužštátny zamestnanecRimavská SobotaSídlisko Rimava 8
16KarolínaIvanováIng. 6/7/1964ženaprofesionálna koučkaDunajská LužnáLetná 3
17AlexanderMáteffy  7/6/1971mužpodnikateľBratislava – DúbravkaSaratovská 3424/6c
18BenjaminSchlesingerMgA 7/28/1992mužstredoškolský učiteľSabinovul.SNP 20
19MilenaMoravcováMgr. 8/2/1963ženaekonómkaBratislava – Karlova VesPribišova 6
20BranislavaPírkováMDDr. 8/15/1987ženazubná lekárkaHamuliakovoPri pšeničnej bráne 495/31
21SandraMorgošováBc. 6/7/1997ženaštudentkaTuranyJánošíková 54
22KatarínaRingelbandBc. 10/16/1969ženamedicínska konzultantkaBratislava-Podunajské BiskupiceBodrocká 24
23ĽubicaPeerováIng. 5/9/1966ženaučiteľkaBratislava – DúbravkaKarola Adlera 1938/14
24MartinKresákIng. 11/28/1990muželektrotechnikKošice – sídlisko ŤahanovceAténska 24
25RastislavDubovskýMgr. 3/27/1980mužživnostníkBratislava – Petržalkaulica závodu Matador 4
26SlavkaŠvantnerováMgr. 4/1/1967ženaučiteľkaHrachovoMieru 43/45
27LuciaAppelováBc. 6/21/1986ženaadministratívna pracovníčkaStupavaLíščia 8A
28FilipKulichIng.DiS.3/21/1992mužkonštruktérŠvošovNad brehmi 317/24
29BeátaDrdákováMUDr. 6/21/1984ženaoftalmologičkaŠvošovNad stráňami 340/5
30RudolfMolnár  4/29/1978muždiagnostik ITŠenkviceJánska 1A
31NatáliaIvasiukováIng. 2/13/1964ženaodborná radkyňaPrešovOndavská 21
32SylviaBolechová  7/18/1974ženaúčtovníčkaKálnicaKálnica 279
33EvaUričová  9/23/1958ženadôchodkyňaBratislava – RužinovKaštieľska 5388/1A
34ZdenoBelanský  6/21/1974mužIT špecialistaBratislava – PetržalkaBudatínska 35
35StanislavBednár  5/29/1971muželektrotechnikPovažská BystricaKuzmányho 923/25
36SlavomíraKrátkaDiS.art. 3/14/1972ženapedagogičkaŽiar nad HronomMedzi Vodami 214/2
37JurajBittman  7/29/1998mužživnostníkŽiar nad HronomVansovej 535/2
38JurajRác  7/30/1983mužrealitný konzultantStupavaWolkerova 1617/26
39VeronikaOvádeková  3/16/1969ženareferentkaVlčanyVlčany 947
40PeterPavolBc. 9/2/1999mužživnostníkPopradSvätoplukova 25
41PavolDrdák  10/13/1983mužstolárŠvošovNad stráňami 340/5
42PatrikNovotný  10/17/1994mužreferentBratislava – PetržalkaGercenova 17
43JarmilaMiškusová  9/1/1968ženapodnikateľkaPríbovcePríbovce 17
44OndrejForgáč  3/22/1992mužopatrovateľHumennéDobrianskeho 55
45RenátaGábrišova  7/31/1969ženaživnostníčkaJablonecJablonec 272
46TomášBodó  11/13/1981mužpodnikateľBratislava – RužinovŠtefunková 11
47JúliusVrábeľIng. 9/21/1963mužživnostníkRimavská SobotaLieskova 76/3
48DanielMego  6/8/1980mužprojektový manažérPezinokRulandská 2569/6
49StanislavRepčák  7/17/1974mužtechnikKrompachySlovinska 4
50ŠtefanWimmer  12/16/1955muždôchodcaBratislava – DevínDevínska cesta 104/B
51MilanHrabko  4/16/1986mužpracovník bezpečnostnej službyBanská ŠtiavnicaBudovateľská 3
52IvetaRusznyáková  1/25/1969ženatechnická pracovníčkaBratislava-Podunajské BiskupiceEstónska 22
53MarekKvak  9/11/1990mužzdravotnícky pracovníkMudroňovoMudroňovo 27
54VladimírKaplin  7/1/1988mužstolárBratislava – PetržalkaBudatínska 16
55AnnaBrezániová  5/15/1961ženaštátna zamestnankyňaRimavská SobotaDr. V. Clementisa 249/5
56ErikLackovič  5/14/1999mužšoférBratislava – Karlova VesTomanova 7
57JozefBrezovský  4/23/1967mužnovinárBratislava – RačaKarpatské námestie 7770/10A
58ĽubošNoga  7/28/1978mužzásobovačPezinokSvätoplukova 3
59PavolZedník  6/4/1970mužšoférBratislava – VajnoryŠúty 8
60AntonPižurný  3/17/1961mužspisovateľBanská ŠtiavnicaDolná 31