Kontakt

Stačí zaklopať a bude Vám otvorené, tešíme sa na stretnutie.

Tu nás nájdete

Sme registrovanou politickou stranou vedenou v registri politických strán a politických hnutí vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, sekciou verejnej správy. Dátum registrácie: 02.09.2010, IČO: 42228034, číslo registrácie: OVVS 3-2010/021248.

Adresa

Sídlo

Pirátska strana – Slovensko
Pri pšeničnej bráne 495/31
900 43 Hamuliakovo
Slovenská republika

Telefón

+421917677464
+421902909350
+421905971552
+421948320760

Pošlite nám správu