Piráti vo svete

The European Pirates (PIRATES) alebo European Pirate Party (PPEU) je združenie strán, ktoré sa usilujú o to, aby ich Európska únia uznala ako európsku politickú stranu. Bola založená 21. marca 2014 v Európskom parlamente v Bruseli v rámci konferencie na tému „Európska správa internetu a mimo nej“  a skladá sa z pirátskych strán európskych krajín.  V novembri 2020 bolo zvolené aktuálne predstavenstvo PPEU . Za predsedu bol potvrdený Mikuláš Peksa, za predsedníčky boli zvolení Florie Marie (Francúzsko) a Katla Hólm Vilbergs (Island). Za riadnych členov rady boli zvolení Alessandro Ciofini (Taliansko), Lukáš Doležal, Jan Mareš (obaja Česká republika) a Mia Utz, Oliver Herzig (obaja Nemecko).  Pirátska strana – Slovensko je členom PPEU a rovnako aj členom Pirate Parties International (PPI).

Sloboda na internete

Právo na súkromie chráni každú bezmocnú osobu pred svojvôľou a zneužitím moci mocnými a štátom. Piráti veria, že každý má vo svojom osobnom živote právo na súkromie. Ochrana osobných údajov zahŕňa: právo na súkromie a právo zostať v anonymite.

Bez korupcie

Vplyv peňazí na politiku je jedným z hlavných rizík korupcie v EÚ a predstavuje hrozbu pre jej demokratický základ. Politické rozhodnutia sa nerobia v najlepšom záujme všetkých občanov, ak sú prvoradé záujmy súkromných korporácií a firiem.

Sloboda jednotlivca

Sloboda prejavu je základným kameňom demokratickej spoločnosti. Nesmie sa dostať do rúk súkromným spoločnostiam alebo algoritmom. Rozhodnutie o odstránení obsahu musí byť zverené nezávislému verejnému orgánu, napríklad sudcovi.

Piráti vo svete 1

Spoluúčasť občanov na otvorenej vláde, ako dôležitý prvok európskej demokracie

Spoluúčasť na inovatívnej politike

Otvorená vláda

Boj proti korupcii a potlačenie firemného lobizmu

Zverejňovanie údajov a obmedzovanie vplyvu zainteresovaných strán

Vyhnutie sa konfliktu záujmov

Demokratizácia procesu účasti

Financovanie volebných kampaní

Transparentnosť a ochrana informátorov

Ochrana whistleblowerov

Transparentnosť  verejného sektora

Piráti sa budú zasadzovať za celoeurópske referendum za novú zmluvu o EÚ, ktorá odstráni nedostatky a uskutoční potrebnú demokratickú reformu v EÚ. Je nevyhnutné, aby takáto nová reformovaná zmluva bola prijatá občanmi EÚ taktiež prostredníctvom celoeurópskeho referenda.

V súčasnom legislatívnom procese EÚ dominuje výkonná moc, najmä Európskej komisie, na úkor legislatívy Európskeho parlamentu. Piráti chcú dosiahnuť zmenu v prerozdelení moci v európskych inštitúciách, ktorá uprednostňuje zákonodarný zbor.

Priama demokracia na úrovni EÚ, t. j. hlasovanie o revízii ústavy v celej EÚ a referendum iniciované občanmi EÚ, by malo byť súčasťou novej ústavy. Občania by mali mať právo referendom zrušiť existujúce právne predpisy a prijať nové právne predpisy.

Prečo zveriť  budúcnosť  európskym pirátom

Vyberáme základné body, o ktorých sa dočítate v kompletnom programe európskych pirátov.

Poľnohospodárstvo a rybárstvo

Úspešný štart do novej Európy
Spoločná poľnohospodárska politika (SPP)
Aspekty využívania pôdy

Občianska spoločnosť

Spoluúčasť občanov na otvorenej vláde, ako dôležitý prvok európskej demokracie
Spoluúčasť na inovatívnej politike
Otvorená vláda
Boj proti korupcii a potlačenie firemného lobizmu
Zverejňovanie údajov a obmedzovanie vplyvu zainteresovaných strán
Vyhnutie sa konfliktu záujmov
Demokratizácia procesu účasti
Financovanie volebných kampaní
Transparentnosť a ochrana informátorov
Ochrana whistleblowerov
Transparentnosť verejného sektora

Životné prostredie, klíma a energia

Životné prostredie
Klíma
Energie

Vzdelávanie, kultúra a výskum

Podpora spoločného tovaru („commons“) a slobodná kultúra
Reforma autorských práv
Bezplatný prístup k vzdelaniu a vedomostiam
Veda
Patenty v informačnom veku
Za novú rovnováhu medzi patentmi a spoločným dobrom
Patenty, lieky a zdravie
Medzinárodná regulácia intelektuálnych monopolov

Doprava a dopravná infraštruktúra

Plytvanie energiou vďaka pohodliu Inteligentné a jednoduché nariadenia Veľký brat na ulici Cezhraničná a miestna doprava Zákonná regulácia aplikácií na prepravné služby. Harmonizovaná legislatíva pre autonómne vozidlá

Financie

Dane
Nedodržiavanie zmlúv
Pretekanie s daňovým zvýhodňovaním
Digitálna ekonomika
Štrukturálne fondy

Ľudské práva v digitálnom veku

Právo na sebaurčenie
Právo na súkromie
Bezpečnosť na slobode
Ochrana súkromia a hromadný dohľad
Zastaviť nové spôsoby monitorovania
Základné právo na zaručenie osobnej bezpečnosti a moratórium
Výskum v oblasti bezpečnosti
Ochrana nášho súkromia na internete
Kontroly vývozu pre technológiu dozoru a cenzúry
Slobodný softvér
Slobodný softvér, formáty a protokoly vo verejnej správe
Voľne prístupné údaje
Sieťová politika
Ochrana slobody prejavu na internete
Neutralita siete
Rozšírenie sieťovej infraštruktúry
Právo na interoperabilitu údajov zo sociálnych médií a kuriérskych služieb
Bezpečnosť v digitálnom veku

Sociálna politika a zdravotná starostlivosť

Prístup a spokojnosť pacienta
Voľný pohyb pracovníkov
Drogová legislatíva
Výhody

Medzinárodné vzťahy

Zahraničná politika
Rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc
Medzinárodná ochrana základných práv
Riešenie konfliktov
Ozbrojené sily
Používanie zbraní
Umelá inteligencia
Kybernetická obrana
Migrácia a Azyl
Politika medzinárodného obchodu
Zásady obchodných dohôd
Účasť Európskeho parlamentu
Plný prístup k informáciám a verejným vypočutiam
Zodpovednosť medzinárodných spoločností

Vermírny program

Vesmír ako životne dôležitý priestor budúcnosti
Vízia EÚ o vesmíre v budúcnosti
Priemyselná politika vo vesmíre
Stratégie EÚ pre vesmírne zdroje a planetárnu obranu
Prospech z vesmírneho programu

členských krajín v Európe
členských krajín vo svete

Chcem sa najskôr s Vami osobne porozprávať

Pred tým, ako niekomu poskytnem moje osobné údaje a kontakt, chem mať istotu, že nerobím chybu. Áno, presne tejto obave rozumieme a preto sa s Tebou radi osobne stretneme.