Pirátska strana na Slovensku sa stala realitou

Pirátska strana - Slovensko

Dovoľujeme si vám týmto oznámiť, že dňa 22.11.2019 došlo k zmene názvu politickej strany „Pirátska strana – Slovensko“, čím sme sa pripojili k ďalším krajinám, kde toto celosvetové politické hnutie už existuje. Oficiálnou skratkou strany sú Slovenskí Piráti (slovenskipirati.sk). Strana už zaznamenala prvý medzinárodný úspech, keď sa v sobotu 7.12. stala členom Pirátskej internacionály, ktorá združuje pirátske strany a hnutia z celého sveta.

Či sa to niekomu páči alebo nie, Pirátska strana sa na Slovensku stala reálnou politickou stranou. Vieme, že na Slovensku sa o toto pokúsili viaceré občianske združenia, ktoré majú v svojom názve Pirátsku stranu, či hnutie, reálne sme to dosiahli až my. Pokiaľ teda občanov Slovenskej republiky zaujíma pirátska politika a ideály tohoto celosvetového hnutia, resp. sa chcú k tejto politickej strane pripojiť, jedinou reálnou politickou Pirátskou stranou, ktorá ho reprezentuje, sme na Slovensku my – Slovenskí Piráti.

V súčasnom chaose rýchlo vznikajúcich strán bez reálnych politických programov, osobností a cieľov a naopak, zastaraných typov strán a politikov, ktorí stratili akúkoľvek morálnu legitimitu podieľať sa vôbec na verejnom živote, sa Pirátska strana rozhodla, že nebude kandidovať v nadchádzajúcich parlamentných voľbách a to ani na kandidátke iných strán a hnutí. Naším cieľom je spoľahlivý tím odborníkov a pirátov telom aj dušou, ktorí vytvoria program a reformujú systém, tak, že bude schopný reštartu bez mafie oligarchov s väzbami na kriminálne prostredie. Tým sa zabezpečí rozvoj hospodárstva a dôstojný život všetkým občanom Slovenska, čo nás definitívne zaradí medzi vyspelé krajiny EÚ.

V politickom spektre sa cítime byť v prípade ekonomiky a hospodárstva silne pravicovou stranou, v prípade sociálnej sféry sme však orientovaní ľavicovo. Čas cyklusov šetriacej pravice a populisticky bez rozumovo rozdávajúcej ľavice, žijúcej na dlh, je dávno za nami. Musíme nájsť konsenzus úspešného hospodárstva a ekonomiky a z toho následne vyplývajúceho dôstojného sociálneho zabezpečenia pre všetkých občanov Slovenska.

Svoju hlavnú politickú líniu odvíjame taktiež od tradície a politiky švédskej Pirátskej strany, no zároveň sa hrdo hlásime aj k odkazu nemeckých „Edelweiss piraten“, hnutiu nemeckej mládeže, ktoré sa hrdinsky postavilo nemeckým nacistom a ako odbojová organizácia bránila svoje občianske slobody v priebehu druhej svetovej vojny. Práve na ich počesť, sme sa rozhodli ich znak – kvet Plesnivca Alpínskeho, použiť ako súčasť nášho loga.

Kontaktujte nás