Prihláška člena alebo záujemcu o členstvo

Interný dokument
Záujemcovia o členstvo doručujú podpísané prihlášky e-mailom a dodatočne poštou na adresu sídla politickej strany:
 
 
Poštou originál: Pirátska strana – Slovensko, politická strana, Pri pšeničnej bráne 495/31, 900 43 Hamuliakovo
 
Napriek pandemickej situácii sa s každým novým členom a záujemcom osobne stretneme a to minimálne s využitím zabezpečeného online prenosu a ihneď po pandémii aj osobne.
 
Prihláška na stiahnutie:
 

Pirátska strana – Slovensko je registrovanou politickou stranou na Slovensku. Sme členom medzinárodných pirátskych zoskupení a máme zastúpenie aj na pôde Európskeho parlamentu. Byť pirátom nie je byť proti systému. My sme konštruktívni. Krajina patrí ľuďom, ľuďom patrí sloboda! V budúcich parlamentných voľbách sa dostaneme do Národnej rady SR. Už u našich bratov v ČR sme zastavili premiéra, ktorý je tak trochu blázon. Sme tu pre ľudí, otvárame škôlky, ihriská a to, čo v Tvojom meste chýba. Viac na [email protected] alebo [email protected].

 
Registrácia nových členov