Podpor SLOVENSKÝCH PIRÁTOV

Staň sa členom, sympatizantnom alebo externým odborníkom

Ako člen medzinárodných pirátskych zoskupení – Medzinárodnej pirátskej strany a Európskej pirátskej strany považujeme boj proti korupcii za dôležitú tému. Neexistenciu korupcie považujeme za samozrejmosť.

Okrem boja s korupciou potrebujeme vybudovať modernú krajinu, v ktorej je radosť žiť – Hlavné programové priority pirátov v SR:

  • Silné regióny, mestá a obce (decentralizácia)
  • Bez zásahov do súkromia a aktívny e-občan
  • Menej štátu, byrokracie a koniec rezortizmu
  • Zachránime kultúrne dedičstvo a rozmanitosť našej krajiny
  • Znížime daňové a odvodové zaťaženie
  • Školstvo, výskum a technológie budúcnosti
  • Zdravotníctvo nebude na chvoste priorít
  • Naše okolie nie je smetisko (chráňme zdroje)
  • Domáce potraviny a pôda
Silné regióny, mestá a obce (decentralizácia)

Pandémia ukázala, že mestá, obce a vyššie územné celky (VÚC-ky) sa o občana postarajú lepšie, ako centrálna vláda. Preto je potrebné zásadne predefinovať kompetencie a rozpočty národných inštitúcií a regiónov.

Menej štátu, byrokracie a koniec rezortizmu

Spojíme jednotlivé ministerstvá do logických celkov. Každá strana, ktorá bude formovať vládnu väčšinu, bude mať povinne vo vedení každého spojeného ministerstva svojho zástupcu. Vláda a každá jej strana bude zodpovedná za fungovanie každého rezortu rovnako. Každá organizácia v štáte bude mať jednoznačne zadefinovanú právnu formu a zodpovednosť za hospodárenie. Buď bude štátny podnik, alebo nezisková organizácia zriadená zriaďovateľom zo zákona, ktorým bude štát zastúpený ústredným orgánom štátnej správy.

Znížime daňové a odvodové zaťaženie

Zrušíme komplikované hlásenia viacerým inštitúciám. Zrušíme mätúce pojmy, ktoré zakrývajú, koľko v skutočnosti stojí štát. Zavedieme jednotný odvod štátu, ktorí spojí dane a odvody. Zamestnanec a podnikateľ budú po novom poznať len superhrubú mzdu a čistú mzdu. Jednotný odvod štátu bude jedna percentom určená suma. Formou prehľadných odpočítateľných položiek zvýhodníme napr. mladé rodiny, sociálne slabšie vrstvy, pracujúcich dôchodcov, ale aj zamestnania, ktoré sú pre spoločnosť dôležité: napr. učitelia a doktori.

Zdravotníctvo nebude na chvoste priorít

Čakať v dnešnej dobe bez online objednania u lekára je prežitok. Taktiež prísť k nemu po výmenný lístok je prežitok. Znížime počet administratívnych úloh lekárov a zároveň rozšírime oprávnenia lekárov prvého kontaktu, tak ako je to v moderných krajinách. Základnú definíciu symptómov prejde pacient na tablete pri vstupe. Ten sa zakaždým dezinfikuje. Už žiadne papiere, čakacie rady a nezmyselné úkony. Jeden národný zdravotný systém podľa britského modelu, ktorého základ bude tvoriť verejná zdravotná poisťovňa poskytujúca základný štandard platený štátom a viacero slovenských alebo zahraničných súkromných poisťovní poskytujúcich nadštandard za poplatok.

Domáce potraviny a pôda

Je nevyhnutné zvýšiť potravinovú sebestačnosť našej krajiny a to z našich vlastných zdrojov a produkcie zo SR. Dotácie je potrebné smerovať na aktívne využívanie a nie na udržiavanie neprodukcie. Podporíme lokálnu produkciu malopestovateľov a predaj z dvora a to odstránením bariér a výrazným znížením daňového a odvodového zaťaženia týchto vybraných skupín podnikaní. Podporíme podnikanie v lokálnej gastronómii, cestovnom ruchu a atrakciách s pridanou hodnotou ako sú kúpeľníctvo, akvaparky, wellnessy a pod.

Bez zásahov do súkromia a aktívny e-občan

Štát nebude zasahovať do slobôd občanov a sledovať ich. Zvýšime účasť občanov na voľbách, referendách a činností úradov cez bezpečné a jednoduché mobilné aplikácie. Ak občan uprednostňuje osobné vybavenie záležitostí, zriadime spoločné informačné kiosky štátu (napríklad s využitím pobočkovej siete Slovenskej pošty v regiónoch), kde občan všetko vybaví na jednom mieste osobne, cez telefonický hotline alebo mobilnú aplikáciu. Štát všetko občanovi doručí poštou alebo kuriérom, aby občan nečakal v nezmyselných radoch.

Zachránime kultúrne dedičstvo a rozmanitosť našej krajiny

Máme krásnu históriu a krajinu – poďme ju objaviť. Dáme priestor a finančné nástroje mladým a aj etablovaným umelcom a všetkým ostatným, ktorí pomáhajú rozvíjať tradičné a moderné hodnoty. Chceme spravodlivé a vyvážené autorské práva založené na záujmoch spoločnosti ako celku. Považujeme umelé obmedzenia pre kultúrne diela za prekážku na vnútornom európskom trhu. PIRÁTI sa usilujú podporovať umelecké aktivity a kultúrnu rozmanitosť s cieľom zabezpečiť prosperujúcu, vzdelanú spoločnosť a tvorivé prostredie pre súčasné a budúce generácie. Umelci a slobodní pracovníci v kultúre neboli zo strany vedenia štátu braní ako priorita, pre Pirátov sú prioritou.

Školstvo, výskum a technológie budúcnosti

Zvýšime financovanie prioritných oblastí pre rozvoj budúcej generácie a technológií budúcnosti. Problematika vzdelávania, výskumu a investícií do hospodárstva budúcnosti musí byť prepojená. Deťom sa musí učiteľ venovať individuálne a intenzívnejšie. Zároveň musí mať vyššie spoločenské a platové postavenia ako je tomu dnes. Školstvo, výskum a hospodárstvo treba prepojiť a zvýšiť štátne dotácie na ich rozvoj. Výskum a štátne politiky podpory firiem musia byť výrazne zvýšené a prepojené.

Naše okolie nie je smetisko (chráňme zdroje)

Podporujeme ciele a zásady deklarované EÚ o ochrane vody, vzduchu, pôdy, prírodného prostredia a surovín v záujme nášho zdravia a kvalitného života. Súhlasíme s tým, aby sa to robilo udržateľným spôsobom so zohľadnením ekonomických, sociálnych a regionálnych aspektov a zodpovedným konaním voči budúcim generáciám, s osobitým prihliadnutím na ochranu zvierat. Moderná doprava a technológie vo firmách a domácnostiach určujú, v akej miere žijeme na úkor budúcnosti. Môžeme pokračovať rovnako ako dodnes a naše deti budú žiť na smetisku, na planéte, kde nebudú ľadovce a bude tu neúprosne teplo.

Čierne na bielom! Nie všetci kradnú.

Piráti na Slovensku nie sú len ďalšia strana

Medzinárodné pirátske hnutie v každej krajine postupne rastie. Nie je to len preto, že rastie význam internetu, mobilných aplikácií a bezplatného zdieľania. Ale predovšetkým preto, že tradiční politici krajiny občanom uniesli. Zoberme krajinu späť do rúk bežného občana a riešme priority ľudí v regiónoch, opravme školy a škôlky a jazdime po rovných cestách! Koho dnes zaujíma, či nejaký politik fotí a píše na Facebook? Koho zaujíma, kto sa s kým háda o dobre platený flek? Mňa nie. A pevne verím, že ani Teba!

Krajina patrí bežným ľuďom

Obyčajných ľudí, ktorí berú poslanecký plat a nevadí im, že krajinu ovládli ľudia, ktorí zákony schvaľujú bez verejnej diskusie tu už máme všetci dosť! U pirátov má každý člen rovnaké slovo. Ruku nato.

Dôležité je čo je v regiónoch

Iba malá časť krajiny žije v Bratislave. Nech si majú väčšinu štátnych inštitúcií u seba doma. Všetko dôležité sa deje v každej obci, či malom meste. Piráti na Slovensku chcú, aby obce získali viac peňazí a právomocí.

Vykrikovať dokáže každý

Zakričať nahlas dobre znejúce heslá. Zverejniť bombastický post na Facebooku či webe. Áno. To je moderný spôsob robenia politiky. Sadnúť si na zadok a spraviť jasný plán milión nadväzujúcich krokov. To treba.

Máme jasnú predstavu budúcnosti

Slovensko potrebuje reformy a to vo všetkých oblastiach. Chceme modernú krajinu v srdci Európy, kde mladí ľudia chcú zostať žiť. Naozaj chceme na staré kolená chodiť lietadlom navštevovať vlastných vnukov?

obyvateľov
kilometrov štvorcových
HDP na ovyvateľa (v USD)
veľmi vysoký index rozvoja

Kto sme

Výkonným výborom politickej strany sú deviati volení zástupcovia, štatutárny orgán politickej strany tvoria štyria členovia.

Michal Pírek, predseda Pirátska strana - Slovensko
Je rodák z Liptova. Vyštudoval históriu a politológiu. Od ukončenia štúdií pracuje ako kurátor v Slovenskom národnom múzeu (HM). Celý život pracuje v oblasti kultúry, vedy a vzdelávania. Svoj vzťah k prírode umocňuje tým, že profesionálne chová nádhernú odrodu psíkov plemena Bullmastiff. Je aktívny vinár hospodáriaci na vlastných viniciach v Modre. Už viac ako desať rokov je srdcom pirát. Chce aby bolo počuť potreby občanov, bojuje proti korupcii a venuje sa reformám v oblasti kultúry.
Michal Pírek, Mgr. PhD.
predseda strany
Peter Janiga, podpredseda Pirátska strana - Slovensko
Pochádza z Považskej Bystrice. Profesijne sa venuje rehabilitáciám, zdraviu a je autorom novej patentovanej technológie pre medicínske použitie. Od mladosti mu učaroval motoristický šport. Vo svojom živote mal možnosť spoznať, ako funguje systém spravodlivosti na Slovensku a aj preto sa pridal k pirátom, aby pomohol prispieť k zmene v tejto oblasti. Je obdivovateľom a milovníkom prírody a voľný čas trávy tulaním sa po horách, alebo v sedle motorky. Snaží sa zmeniť politiku na Slovensku, aby sa na Slovensku oplatilo žiť. Lebo doma je len doma.
Peter Janiga
podpredseda strany
Prebiehajú voľby
-
-
Prebiehajú voľby.
-
-
Staň sa pirátom, zmeň svoju krajinu!

Staň sa pirátom, zmeň svoju krajinu!

Pirátom sa môže stať akýkoľvek slovenský občan s trvalým pobytom na Slovensku, pokiaľ nebol trestne stíhaný a nie je členom inej politickej strany. Každý člen raz ročne prispieva členským príspevkom vo výške 20 eur na transparentný účet strany alebo v hotovosti.

Ak chceš podporiť zmenu k lepšiemu, nemusíš byť členom. Stačí, ak sa zaregistruješ ako sympatizant a budeš sa zúčastňovať na našich aktivitách. Ak však chcel svoje okolie zlepšiť k lepšiemu, je vhodnejšie prejaviť svoj postoj a stať sa členom.

Oblastný výbor pirátov (miestne združenie) si môže založiť každý člen strany, ktorý má spolu s minimálne ďalšími dvoma ďalšími členmi strany záujem vytvoriť oficiálny registrovaný Oblastný výbor strany. V jednej obci alebo meste môže existovať aj viacero Oblastných výborov strany. To preto, že keď sa naši členovia v krčme pohádajú, aby krv netiekla.

Áno, každý externý odborník bez členstva je registrovaným sympatizantom strany (nie je členom) a môže sa zapojiť do ktoréhokoľvek pracovného tímu strany.

Všetci registrovaní sympatizanti a externí odborníci môžu čerpať rovnaké výhody, ako majú členovia, avšak nemôžu za politickú stranu kandidovať vo voľbách a súčasne nemajú hlasovacie právo v orgánoch strany.

Po dohode s nimi ich strana v budúcnosti môže doporučiť na nomináciu do verejných a štátnych orgánov aj napriek tomu, že nebudú členmi strany.

Chcem sa najskôr s Vami osobne porozprávať

Pred tým, ako niekomu poskytnem moje osobné údaje a kontakt, chem mať istotu, že nerobím chybu. Áno, presne tejto obave rozumieme a preto sa s Tebou radi osobne stretneme.