Programové priority slovenských pirátov

Pirátska strana – Slovensko sa vo svojom volebnom programe zostavenom v roku 2021 venuje deviatim hlavným programovým prioritám, ktoré sú najdôležitejšími spoločenskými témami súčasnosti. Okrem nich sa venujeme aj problematike virtuálnych mien, korupcii vo verejnom priestore, rodinkárstvu pri zamestnávaní vo verejnom priestore, postaveniu žien vo verejnom priestore, podpore priamej demokracie a ďalším témam.

Programové priority
Programové priority
Programové priority
Programové priority
V programe slovenských pirátov si každý nájde svoju prioritu
Silné regióny, mestá a obce (decentralizácia)

Žijeme vo svojom meste, či v obci. Treba zvýšiť ich rozpočty a právomoci.

Menej štátu, byrokracie a koniec rezortizmu

Menej byrokracie dosiahneme tak, že upraceme rozbujnený aparát.

Znížime daňové a odvodové zaťaženie

Každý chce mať viac vo vlastnej peňaženke.

Zdravotníctvo nebude na chvoste priorít

Dožívame sa viac rokov, ale kvalita zdravotníctva sa stále znižuje.

Domáce potraviny a pôda

Chránenie našich ľudí treba aplikovať v tejto oblasti!

Korupcia nebude existovať

Ak chceme od občanov, aby platili dane, tak preto, že ich nik neukradne.

Postavenie žien v spoločnosti a podpora spoločnej výchovy detí

Úspech nesmie závisieť o pohlavia a spoločenských predsudkov.

Financovanie registrovaných cirkví

Referendum na tému spôsobu financovania registrovaných cirkví zo štátneho rozpočtu

Druhá komora parlamentu: Senát SR

Referendum na tému zavedenia druhej komory parlamentu: Senátu SR

Pitná voda

O kvalitnú vodu treba zabojovať a nie si ju zničiť nečinnosťou.

Obnovíme pôvodné župné členenie Slovenska

Obyvateľ dnes cestuje do okresného mesta za verejnými službami a to aj keď je to ďaleko a bližšie má iné okresné mesto.

Drobné spory

Drobné spory budú presunuté z právomoci súdu na iné správne orgánu alebo vyšších súdnych úradníkov. Plat sudcu má byť na neúplatnej úrovni.

Menej ministerstiev

Ušetriť  na administratíve štátu je možné len tak, že sa zrušia administratívne úkony, ktoré nikto nepotrebuje a tak, že sa spoja jednotlivé rezorty

Transparentné účty

Politické strany musia byť transparentné a preto majú používať výlučne transparentné účty.

Bez zásahov do súkromia a aktívny e-občan

Štát musí ísť, čo najbližšie k občanovi.

Zachránime kultúrne dedičstvo a rozmanitosť  našej krajiny

Zhodnotíme naše kultúrne dedičstvo a umožníme jeho tvorcom ponúkať služby na rovnakej úrovni ako v okolitých krajinách.

Školstvo, výskum a technológie budúcnosti

Investíciami do detí, výskumu a technológií budeme inteligentnou technologickou krajinou s bohatými obyvateľmi.

Naše okolie nie je smetisko (chráňme zdroje)

Naše deti budú s určitosťou žiť na smetisku a na púšti. Čo sme s tým ochotní spraviť?

Virtuálne meny a elektronické platby sú budúcnosťou

Pripravíme štát na moderné fungovanie bankovníctva a moderný platobný styk.

Zamestnať  našich ľudí na náklady štátu bude oveľa ťažšie

Koniec rodinkárstva plateného štátom. Ten, kto vyhrá voľby, si už nebude beztrestne môcť zamestnať svoju rodinu.

Registrované partnerstvá

Referendum na tému uzákonenia registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia

Prijímanie cudzincov na územie SR

Referendum na tému zvyšovania kvót na prijímanie cudzincov na územie SR

Sme pro-Európsky orientovaná strana

Členstvo v EÚ je pre krajinu prínosné. Bez EÚ budeme chudobná krajina.

Cudzí jazyk v úradnom styku

V regiónoch, kde žijú národnostné menšiny, majú mať menšiny adekvátne spoločenské postavenie.

Kukuričné vysoké školy

Zrušíme financovanie kukuričných vysokých škôl zo štátneho rozpočtu a odoberieme im právo udeľovať vysokoškolské tituly

Whistleblower dostane plat

Oznamovatelia korupčnej činnosti (tzv. whistlebloweri) dostanú odmenu vo výške určenej percentom z ušetrenej sumy

Na odbornom obsahu pracujú

Ľudí s názormi, ako pohnúť túto krajinu dopredu nie je nikdy dosť.

Radi Ťa privítame v našich radoch ako externého odborníka na ktorúkoľvek z vyššie uvedených oblastí.

Michal Pírek, predseda Pirátska strana - Slovensko
Odborne sa venuje problematike, ktorú v budúcnosti navrhujeme zastrešiť v rámci spojeného rezortu Ministerstva kultúry, školstva a športu:
(oblasť 4) Zachránime kultúrne dedičstvo a rozmanitosť našej krajiny a (oblasť 6) Školstvo, výskum a technológie budúcnosti.
Michal Pírek, Mgr. PhD.
tímlíder
0917 677 464
Peter Janiga, podpredseda Pirátska strana - Slovensko
Odborne sa venuje problematike, ktorú v budúcnosti navrhujeme zastrešiť v rámci rezortu Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva spravodlivosti: (oblasť 7) Zdravotníctvo nebude na chvoste priorít a justícia nebude v rukách mafie.
Peter Janiga
tímlíder
0948 320 760
Zuzana Krušinová, podpredseda Pirátska strana - Slovensko
Odborne sa venuje problematike, ktorú v budúcnosti navrhujeme zastrešiť v rámci dvoch rezortov Ministerstva financií a sociálnych vecí a Ministerstva hospodárstva, zamestnanosti, výskumu a technológií:
(prierezová téma) Postavenie žien v spoločnosti a podpora spoločnej výchovy detí a (oblasť 2) Bez zásahov do súkromia a aktívny e-občan.
Zuzana Krušinová
tímlíder
0905 971 552
Marcel Litvák Feliks, podpredseda Pirátska strana - Slovensko
Odborne sa venuje problematike, ktorú v budúcnosti navrhujeme zastrešiť v rámci spojeného rezortu Ministerstva financií a sociálnych vecí: (oblasť 5) Znížime daňové a odvodové zaťaženie.
Marcel Litvák Feliks, Ing.
tímlíder
0902 909 350

Chcem sa najskôr s Vami osobne porozprávať

Pred tým, ako niekomu poskytnem moje osobné údaje a kontakt, chem mať istotu, že nerobím chybu. Áno, presne tejto obave rozumieme a preto sa s Tebou radi osobne stretneme.