Podľa premiéra nie sú zubári zdravotníci a preto je málo dobrovoľníkov na plošné testovanie antigénovými testami

Zubári na celoplošnom testovaní nesmú robiť stery PCR testom

Zubní lekári podľa vyhlášky 295/2020 Z.z. sú vylúčení zo zoznamu zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú odborne spôsobilý na odber biologického materiálu.

Mnohí z nás zubných lekárov sme sa prihlásili ako dobrovoľníci so snahou pomáhať pri testovaní obyvateľov. Skončili sme na lekárskych fakultách – odbor zubné lekárstvo, jeden z 2 lekárskych oborov 6-ročného štúdia popri všeobecnom lekárstve. Máme štátnice z internej medicíny, chirurgie, nehovoriac, že sme sa vo zvýšenom rozsahu oproti všeobecnému lekárstvu venovali topografickej anatómii hlavy a krku. Sme lekári 1. kontaktu. Bežne odoberáme stery, posielame biologický materiál na histologické vyšetrenie, okrem bežných zubno-lekárskych ošetrení robíme chirurgické zákroky, incízie – vypúšťame abscesy. Moji kolegovia majú atestácie z maxillofaciálnej chirurgie – venujú sa traumatológii, nádorom v orofaciálnej oblasti, ortognátnej chirurgii. Robíme diferenciálnu diagnostiku a odosielame pacientov k špecialistom – neurológom, ORL… Počas našich štúdii sa neučíme len o zube, ale máme komplexné integrované štúdium celého človeka – od anatómie cez fyziológiu, patológiu, farmakológiu atď… Sme vyučovaní multi odborovo – už len pri samotnej extrakcii potrebujeme vedieť, či pacient nie je sledovaný u hematológa, alergológa, endokrinológa, onkológa, osteológa…V zubnom lekárstve sa uplatňuje multidisciplinárny prístup.

Naša vláda nás však za lekárov nepovažuje, označila nás ako ne-lekárov a v prípade odberu, sú v 1.skupine všeobecní lekári, zdravotné sestry a študenti všeobecného lekárstva 5. a 6.ročníka, avšak pri nedostatku zdravotníckeho personálu môžu teda aj tí zubári robiť odbery, inak sme my zubní lekári vyradení spomedzi lekárskych odborov a študenti zubného lekárstva už odteraz nie sú medici…

Ja som sa prihlásila ako jedna z 2-3 lekárov v našej obci, kapacitne netuším, ako to budeme stíhať, ale pre p. Ministra Krajčího my lekári nie sme.

Na rozdiel od neho, my sa svojej profesii venovať chceme a mrzí nás degradácia nášho lekárskeho stavu, absolventi stredných škôl a študenti sú kompetentnejší ako my zubní lekári s diplomom z medicíny – jedným z 2 lekárskych odborov vyučovanom na Lekárskej Fakulte.

MDDr. Branislava Pírková, členka Pirátskej strany – Slovensko

 

Kontaktujte nás