KONTAKTY

KONTAKTY

Názov strany
Pirátska strana – Slovensko
 
Skratka
Piráti
 
sídlo – adresa
Pri lesostepi 3838/5
84110 Bratislava-Devín
Slovenská republika
 

IČO: 42228034
DIČ: 2023191610

Číslo registrácie: OVVS 3-2010/021248

regionálne kontakty

Kontakt pre média

Jozef Brezovský

Telefón: 0907 292 192

Mail: info@slovenskipirati.sk