Vážime si vašu pomoc a podporu Pirátskej strany – Slovensko

Ako môžete darovať?

BANKOVÝ ÚČET

IBAN: SK82 8330 0000 0022 0281 4976
Majiteľ účtu: Pirátska strana – Slovensko

Prevodný príkaz

IBAN: SK82 8330 0000 0022 0281 4976
Popis platby: Meno, Priezvisko, dar
Špecifický symbol: Rok

NEZABUDNITE NÁM PO DAROVANÍ ZASLAŤ POTVRDENIE

(vyžaduje legislatíva)

Dar do hodnoty 1000 eur

Pri daroch do 1 000 € vyžaduje legislatíva aj vyplnené a podpísané vyhlásenie, ktorého sken nám prosím zašlite e‑mailom na adresu info@slovenskipirati.sk

Vyhlásenie darcu – dar do hodnoty 1000 €

Dar nad hodnotu 1000 eur

Pri daroch nad 1 000 € je potrebné podpísať darovaciu zmluvu u notára v 2 exemplároch a zaslať ich poštou na adresu: Pri lesostepi 3838/5, 84110 Bratislava-Devín, Slovenská republika

Darovacia zmluva – dar nad hodnotu 1000 €