ĽUDIA
PREDSEDNÍCTVO
0133b8c9-e0f3-4bf1-b252-2ecfaa448efd

Ing. Zuzana Šubová

predsedníčka

Ekonómka, protikorupčná bojovníčka, predsedníčka slovenských pirátov | 54 rokov | Bratislava – Devín –Vyštudovala fakultu vnútorného obchodu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Má za sebou úspešnú kariéru v privátnom finančnom sektore. Pôsobila v predstavenstve významnej francúzskej finančnej inštitúcii BNP Paribas Cardif a rovnako má bohaté skúsenosti aj zo štátnej správy, kde pôsobila na rôznych ministerstvách na všetkých úrovniach riadenia. Pôsobila vo funkcii podpredsedníčky Správy štátnych hmotných rezerv ako aj na pozícii riaditeľky protikorupčnej sekcie na PPA. Razí nulovú toleranciu voči korupcii a je oznamovateľkou závažnej ekonomickej trestnej činnosti vysokých štátnych úradníkov. Ovláda niekoľko cudzích jazykov a disponuje bezpečnostnou previerkou NBÚ.

Obrázok WhatsApp 2023-06-01 o 18.38.31

Mgr. Michal Pírek, PhD.

1. podpredseda

Historik | 44 rokov | Hamuliakovo – Je absolventom Filozofickej fakulty UKF v Nitre, kde študoval na katedre politológie a histórie. Doktorandské štúdium absolvoval v Slovenskej akadémii vied, Historickom ústave SAV na oddelení najstarších dejín. Od roku 2002 až do súčasnosti pôsobí v Slovenskom národnom múzeu ako kurátor zbierok historických militárií na Bratislavskom hrade. Je autorom a spoluautorom viacerých odborných prác a monografií, ako aj ich prekladov. Je tím lídrom pre oblasť kultúry.

121A2599-70

Ing. Dajana Maxian Rosová

2. podpredsedníčka

Ekonómka | 41 rokov | Stupava – Vyštudovala fakultu manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Má dlhoročné skúsenosti z pôsobenia v štátnej správe, kde pôsobila 14 rokov. Pôsobila taktiež na Pôdohospodárskej platobnej agentúre na protikorupčnej sekcii v spoločnom tíme s našou predsedníčkou Zuzanou Šubovou.

juraj kratky

Ing. Juraj Krátky

3. podpredseda

Poslanec mestského zastupiteľstva | 54 rokov | Žiar nad Hronom – Je absolventom Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. Pôsobí už druhé volebné obdobie ako mestský poslanec v Žiari nad Hronom. V súčasnosti pôsobí ako Senior projektový manažér vo veľkej nadnárodnej spoločnosti. Pracoval na veľkých IT projektoch v bankovom sektore na Slovensku ako aj v zahraničí. Je súčasťou pracovného tímu Pirátov pre oblasť digitalizácie.

Obrázok WhatsApp 2024-03-13 o 00.44.46_60ac6916

Ing. Karolína Ivanová

4. podpredsedníčka

Ing. Karolína Ivanová | 59 | rokov | Dunajská Lužná –
Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Karolína je profesionálna koučka ICF. Pôsobila v mnohých zahraničných spoločnostiach na pozíciách riaditeľky marketingu a predaja. Taktiež podnikala v reklame. Posledných 5 rokov sa venuje koučingu žien, ako poradkyňa malých podnikateliek. V neziskovej organizácii sa venuje podpore zamestnanosti, vzdelávania žien a mužov, ktorí ostali v núdzi. V Pirátoch sa chce venovať témam zlepšenia služieb štátu v Sociálnej oblasti.

Veronika Kvetakova

Ing. Veronika Kvetáková

5. podpredsedníčka

Projektová manažérka | 44 rokov | Bratislava – Dúbravka – Vyštudovala STU – Stavebná fakulta, Bratislava, odbor Realizácia pozemných stavieb. V roku 2005 absolvovala špeciálne vzdelávanie pre znalcov na STU Stavebná fakulta Bratislava, odbor Stavebníctvo, odvetvie Oceňovanie nehnuteľností. Pôsobila dlhé roky na ministerstve zdravotníctva a ministerstve spravodlivosti ako projektový a finančný manažér v oblasti štrukturálnych fondov EÚ. V súčasnosti pôsobí v súkromnej IT spoločnosti ako projektový a finančný manažér IT projektov. Mimo to je Veronika aj úspešnou slovenskou športovkyňou, pretože je majsterkou sveta v raftingu.

juraj bittmann

Bc. Juraj Bittmann

6. podpredseda

IT manažér | 25 rokov | Žiar nad Hronom – Svoju kariéru začal po ukončení stredoškolského štúdia so zameraním na Elektrotechniku – počítačové systémy, keď nastúpil do Železničnej spoločnosti Cargo ako Regionálny správca IT. V roku 2020 začal rozširovať svoje vedomosti externým štúdiom na Fakulte masmediálnej komunikácie v Trnave v odbore Teória digitálnych hier, a v roku 2022 začal pracovať v slovenskej spoločnosti vyvíjajúcej IT systémy pre vzdelávací sektor. Jeho politická participácia reflektuje jeho snahu o zastavenie odlivu mladých talentov zo Slovenska a o udržanie demokratických hodnôt na Slovensku. V rámci Pirátskej strany je Predsedom okresného oblastného výboru Žiar nad Hronom a súčasťou pracovného tímu pre oblasť digitalizácie.

121A3470-3

JUDr. Drahomír Širůčka

7. podpredseda

Bývalý vyšetrovateľ Policajného zboru v súčasnosti pôsobí ako sociálny pracovník na odbore sociálnych vecí, na úseku sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately | 58 rokov | Rimavská Sobota –  Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V minulosti pracoval ako vyšetrovateľ policajného zboru a dlhodobo pôsobil aj ako právnik zastupujúci samosprávy miest a obcí v okrese Rimavská Sobota. V súčasnosti je zamestnancom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí, na úseku sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Je súčasťou pracovného tímu Pirátov pre oblasť práva a spravodlivosti a zároveň bol zvolený za predsedu oblastného výboru Banskobystrického kraja.

Milena Moravcová

Mgr. Milena Moravcová

8. podpredsedníčka

Ekonómka | 60 rokov | Bratislava – Karlova Ves – (pripravujeme)