Povinné zverejňovanie
nemáme čo skrývať

Vzhľadom k povinnosti k zverejňovaniu darov politickej strany Pirátska strana – Slovensko podľa zákona § 22 ods. 5, 6, alebo 7 zákona o politických stranách, si dovoľuje Pirátska strana – Slovensko oznámiť, že v roku 2021 a 2022 neprijala žiadny peňažný, či hmotný dar, pôžičku, či inú formu peňažného príspevku prevyšujúci výšku dvojnásobku minimálnej mzdy. Okrem toho má politická strana Pirátska strana – Slovensko jediný transparentný bankový účet vo Fiobanke, kde si ktokoľvek z verejnosti môže pozrieť všetky finančné transakcie a príjmy, ktoré politická strana Pirátska strana – Slovensko vykonávala a vykonáva. My sme naozaj politická strana obyčajných občanov, ktorá nemá čo skrývať!
Každý sa môže presvedčiť sám, my nemáme, čo skrývať: