PROGRAM
VÍZIA - POSLANIE - RIEŠENIA

AKO PLÁNUJEME OBNOVIŤ STRATENÚ DÔVERU?

Vízia - Slovensko

Slovensko ako demokratický a právny štát rešpektujúci slobodu občanov, ich právo na súkromie a ochranu osobných údajov, s nulovou toleranciou ku korupcii, s otvorenou a dôveryhodnou vládou, ktorá udržiava krajinu  v prosperite a vedie ju k energetickej a potravinovej sebestačnosti.

POSLANIE

Depolitizovať štátnu službu, ochraňovať vo veku digitalizácie slobodu a práva jednotlivca, podporovať otvorené vládnutie, presadzovať participatívnu formu demokracie a priame uplatňovanie moci občanov.

HODNOTY

AKTUÁLNU ČINNOSŤ MÔŽETE SLEDOVAŤ AJ NA NAŠICH SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Depolitizáciu máme v programe a urobíme to!