O nás

Pirátska strana - Slovensko, Pri pšeničnej bráne 495/31, 900 43 Hamuliakovo, Slovenská republika, zaregistrovaná 02.09.2010, IČO: 42228034, číslo registrácie: OVVS 3-2010/021248 - v registri politických strán a politických hnutí vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, sekciou verejnej správy

Pirátska strana – Slovensko

Sme registrovanou politickou stranou vedenou v registri politických strán a politických hnutí vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, sekciou verejnej správ.Doručovanie zásielok:

Pirátska strana – Slovensko, Pri pšeničnej bráne 495/31, 900 43 Hamuliakovo, Slovenská republika

E-mail: [email protected]

Pre médiá: [email protected]

Pre medzinárodnú spoluprácu a členov Európskej pirátskej strany PPEU: [email protected]

Na Slovensku pôsobí okrem registrovanej politickej strany aj občianske združenie, ktoré vo svojom názve nesie slovo „strana“, čím porušuje zákon a budí dojem vykonávania činnosti politickej strany bez registrácie a dodržiavania zákona. S činnosťou tohto združenia sa nestotožňujeme, nakoľko zákony dodržiavať treba.

 

Štatutárny orgán politickej strany:

Michal Pírek, predseda

Marcel Litvák Feliks (zvolený 27.12.2020, v štádiu zápisu zmeny štatutárneho orgánu), Prvý podpredseda strany

Zuzana Krušinová, Druhá podpredsedníčka strany

elect. Peter Janiga, v štádiu zmeny Stanov politickej strany, Tretí podpredseda strany

 

Zloženie výkonného výboru politickej strany:

Michal Pírek

Marcel Litvák Feliks

Zuzana Krušinová

Peter Janiga

Rudolf Molnár

Stanislav Repčák

Jozef Brezovský

Branislava Pírková

M*** *** – 9-tý člen výkonného výboru požiadal o nezverejnenie mena z osobných dôvodov v zmysle platnej legislatívy EÚ v oblasti ochrany osobných údajov

 

Zverejňovanie 2020

Naša strana v roku 2020 neprijala ani pôžičku, ani dar, ani nepeňažné plnenie vo výške presahujúcej sumu stanovenú zákonom o politických stranách, ktoré by podliehali povinnosti zverejnenia.