O Nás
PIRÁTSKA STRANA - SLOVENSKO

Piráti bojujúci za navrátenie moci do rúk občanov, depolitizáciu a spokojný život na Slovensku,

sa uchádzajú o priazeň občanov celého Slovenska. Strana pokrýva všetky politické a spoločenské témy. Sme občianskou stranou liberálneho stredu, ktorá dáva dôraz na diskusiu, transparentnosť a nulovú toleranciu korupcie a klientelizmu. Budeme presadzovať rozhodovanie na základe dát a informácií. Piráti chcú zastupovať občanov SR na všetkých úrovniach politiky. Ideme do prvého volebného obdobia ale aj napriek časovému tlaku, sme schopní postaviť silný tím odborníkov s kvalitnou históriou. Našim lídrom sa po nedávnom sneme stala Ing. Zuzana Šubová.

Depolitizáciu máme v programe a urobíme to!

Vízia - Slovensko

Slovensko ako demokratický a právny štát rešpektujúci slobodu občanov, ich právo na súkromie a ochranu osobných údajov, s nulovou toleranciou ku korupcii, s otvorenou a dôveryhodnou vládou, ktorá udržiava krajinu  v prosperite a vedie ju k energetickej a potravinovej sebestačnosti.

POSLANIE

Depolitizovať štátnu službu, ochraňovať vo veku digitalizácie slobodu a práva jednotlivca, podporovať otvorené vládnutie, presadzovať participatívnu formu demokracie a priame uplatňovanie moci občanov.

HODNOTY

PirátskA stranA – Slovensko

Naloď sa na reformy a slobodu s nami
🏳 0 +

Vážime si vašu pomoc a podporu

PirátskA stranA – Slovensko

PirátskA stranA – Slovensko