Manuál Uchopenie moci občanmi

PIRÁTI. PROGRAMOVÉ PRIORITY. MANUÁL PRE ČLENOV A SYMPATIZANTOV STRANY Programová priorita Uchopenie moci občanmi Chceme, aby občania rozhodli o nevyhnutnej zmene v spravovaní štátu. Potrebujeme odstrániť dôsledky doterajšej nadvlády oligarchov v pozadí politických strán a nastoliť moc občanov v súlade s ústavou. Potrebujeme eliminovať zlo v spoločnosti nahromadené za vyše tridsaťtri rokov „slovenskej demokracie“. Táto […]

Manuál Depolitizácia

PIRÁTI. PROGRAMOVÉ PRIORITY. MANUÁL PRE ČLENOV A SYMPATIZANTOV STRANY Programová priorita Depolitizácia Keď nefunguje štátna služba, nefungujú ministerstvá a ďalšie úrady a krajinu nemá kto odborne riadiť. Na vine sú politické nominácie. Riešenie vidíme v depolitizácii, odstrihnutí politických nominantov od dosadzovania „našich ľudí“ do úradov. Čo je v štátnej službe zle a ako to chceme […]

Manuál 7 princípov

PIRÁTI. PROGRAMOVÉ PRIORITY. MANUÁL PRE ČLENOV A SYMPATIZANTOV STRANY Programová priorita 7 princípov dobrého vládnutia Dožili sme sa toho, že dnes žijeme v spoločnosti rozdelenej na zlodejov a okrádaných. Ak chceme, aby sa to zmenilo, musíme vo voľbách jasne povedať, akú krajinu chceme. Piráti ponúkajú tieto princípy vládnutia, ktoré budú rešpektovať a dodržiavať. Princíp zásluhovosti (meritokracie) Prvým […]

Manuál otvorené vládnutie

PIRÁTI. PROGRAMOVÉ PRIORITY. MANUÁL PRE ČLENOV A SYMPATIZANTOV STRANY Programová priorita Reforma otvoreného vládnutia U nás sa o otvorenom vládnutí len hovorí. Podľa dôkazov zhromaždených OECD otvorené vládnutie významne podporuje vlády členských krajín pri riešení zložitých problémov, výziev a priorít, pred ktorými vláda stojí. Našim cieľom je znižovanie korupcie a zvyšovanie dôvery občanov vo vládu a verejné inštitúcie […]