Financovanie
Dary a pôžičky v roku 2023

Zoznam podľa čl.22 ods. 5 a ods. 7 zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach

Rok 2023

Pôžičky:

PhDr. Ján Berceli, Kútniky – Toboréte 489. 929 01 Dunajská Streda

Výška pôžičky: 7.000,- EUR

Dohodnutý úrok: bezúročne

Doba splatnosti: 1.1.2027

Dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke: 2.6.2023

PhDr. Ján Berceli, Kútniky – Toboréte 489. 929 01 Dunajská Streda

Výška pôžičky: 9.000,- EUR

Dohodnutý úrok: bezúročne

Doba splatnosti: 1.1.2027

Dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke: 26.6.2023

Ing. Juraj Krátky, Medzi vodami 2, Žiar nad Hronom

Výška pôžičky: 1.000,- EUR

Dohodnutý úrok: bezúročne

Doba splatnosti: 1.1.2027

Dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke: 26.6.2023

Mgr. Michal Pírek, PhD, Pri pšeničnej bráne495/31, Hamuliakovo

Výška pôžičky: 1.000,- EUR

Dohodnutý úrok: bezúročne

Doba splatnosti: 1.1.2027

Dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke: 27.6.2023

Rudolf Molnár, Jánska 1A, Šenkvice

Výška pôžičky: 1.500,- EUR

Dohodnutý úrok: bezúročne

Doba splatnosti: 1.1.2027

Dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke: 28.6.2023

Alexander Mateffy, Saratovská 6c, Bratislava

Výška pôžičky: 1.000,- EUR

Dohodnutý úrok: bezúročne

Doba splatnosti: 1.1.2027

Dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke: 28.6.2023

Ing. Dajana Maxian Rosová, Okružná 4, Stupava

Výška pôžičky: 2.000,- EUR

Dohodnutý úrok: bezúročne

Doba splatnosti: 1.1.2027

Dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke: 27.6.2023

PhDr. Ján Berceli, Kútniky – Toboréte 489. 929 01 Dunajská Streda

Výška pôžičky: 5.000,- EUR

Dohodnutý úrok: bezúročne

Doba splatnosti: 1.1.2027

Dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke: 13.7.2023

JUDr. Drahomír Širůčka, Malohontská 7, Rimavská Sobota

Výška pôžičky: 1.000,- EUR

Dohodnutý úrok: bezúročne

Doba splatnosti: 1.1.2027

Dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke: 22.8.2023

MUDr. Dana Miri, Narcisová 2, Rimavská Sobota

Výška pôžičky: 1.000,- EUR

Dohodnutý úrok: bezúročne

Doba splatnosti: 1.1.2027

Dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke: 23.8.2023

Mgr. Jaroslav Nosáľ, Vyšná Šebastová 147

Výška pôžičky: 500,- EUR

Dohodnutý úrok: bezúročne

Doba splatnosti: 1.1.2027

Dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke: 19.9.2023

PhDr. Ján Berceli, Kútniky – Toboréte 489. 929 01 Dunajská Streda

Výška pôžičky: 5.000,- EUR

Dohodnutý úrok: bezúročne

Doba splatnosti: 1.1.2027

Dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke: 21.9.2023

Ing. Zuzana Šubová, Pri lesostepi 3838/5, 841 10  Bratislava

Výška pôžičky: 200,- EUR

Dohodnutý úrok: bezúročne

Doba splatnosti: 29.02.2024

Dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke: 20.11.2023

Ing. Zuzana Šubová, Pri lesostepi 3838/5, 841 10  Bratislava

Výška pôžičky: 60,- EUR

Dohodnutý úrok: bezúročne

Doba splatnosti: 29.02.2024

Dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke: 07.12.2023

Dary: