Tlačová beseda Zuzany Šubovej, Tomáša Šudíka a Abdullaha Akbariho